Diakonia muzyczna

celem diakoni muzycznej jest przyprowadzenie każdego z nas i całej wspólnoty do Pana Boga i uwielbianie Jego Majestatu przez śpiew. Śpiew jest również formą modlitwy, uzupełnia jej prowadzenie oraz jest doskonałą drogą do zaangażowania wspólnoty w przeżywanie spotkania modlitewnego. Bo kto śpiewa, dwa razy się modli…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *