nasza wspólnota

15-lecie

15-lecie wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej Św. Bartłomieja.

Przez wydarzenie ewangelizacyjne „Boże Błogosław Berlin” chcemy także podziękować Panu Jezusowi za 15-lecie istnienia naszej Wspólnoty.

Właśnie nasza Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna Św. Bartłomieja jest owocem „Nowej Ewangelizacji”, jaką przeprowadzono w naszej misyjnej parafii wśród Polonii Berlińskiej w październiku 1999 roku. Posługę Słowa kursem Filipa pełnili Bracia ze Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Filipa z Mrągowa i wzbudzili w nas pragnienie kroczenia podobną drogą w służbie głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu.

W lipcu 2003 roku dyrektor SNE św. Filipa ks. Jan Gierlak uroczyście przekazał na ręce naszego pasterza (teraz Proboszcza) ks. Marka Kędzierskiego, program pastoralny Redemptoris Missio, jako znak zaufania i wypuszczenia nas po okresie próbnym na „szerokie wody” ewangelizacji. Staliśmy się odtąd autonomiczną Parafialną Szkołą Nowej Ewangelizacji w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

 

Od lat głosimy Ewangelię Polakom mieszkającym w Niemczech, w Polsce i za granicą, dzieląc się naszym doświadczeniem żywej, cudownej relacji z Bogiem, który ma wspaniały plan dla naszego życia. Plan komunii z sobą samym- Bogiem Miłością. Królestwo Boże dzięki ofierze Jezusa Chrystusa stoi otworem przed każdym człowiekiem, każdy może mieć uczestnictwo w życiu Nieba. Jest tylko jeden warunek- trzeba uznać swoją słabość, grzeszność i wyznać Jezusa swoim Panem i Zbawicielem; ”Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.”(Rz 10,9-10).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

27-29.10 (Jubileusz 15-lecia) Wspólnoty Modlitewno – Ewangelizacyjnej Św. Bartłomieja